เกี่ยวกับเรา

1UPTICK เป็นเว็บไซต์ข้อมูลและการวิเคราะห์ทางการเงินที่มุ่งเน้นไปที่โลหะมีค่า การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฟิวเจอร์ส และผลิตภัณฑ์การซื้อขายระหว่างประเทศอื่นๆ สมาชิกในทีมมาจากฮ่องกง ไต้หวัน และแคนาดา หลังจากฝึกฝนภาคปฏิบัติมากว่า 10 ปี เราได้สร้างระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์ ระบบสามารถสร้างสัญญาณการเข้าสู่ตลาดและเป้าหมายการชำระบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในขณะที่ลดความเสี่ยง

ติดต่อเรา

    加入 Telegram 頻道接收圖表到價提示 !